Trending

Steve Wonder - You Deserve It Mp3 Download

Steve Wonder - You Deserve It Mp3 Download

Talented Gospel Artist Ajeka Stephen popularly known as
Steve Wonder who is a songwriter, Lover of God and a follower of Christ who graduated from federal polytechnic Idah in year 2019 where he studied Public Administration.

On this Amazing Track "You Deserve It" Steve Wonder delivers an amazing worship and adoration to God Almighty.

Download You Deserve It Below
DOWNLOAD MP3


Steve Wonder - You Deserve It Lyrics


(Speaking in tongues.)

When I think

What you've done for me

When I think 

How you bled for me 

When I think 

The way you saved me

Who am I 

That you are mindful of me

Who am I

That you called me ur own.


When I think

What you've done for me

All you've done for me 

Is not a mistake

When I think 

How you bled for me

Oh,oh,ho,ho,oh,oh,oh

When I think

The way you saved me

Who am I 

That you are mindful of me

Who am I 

That you called me ur own.....


Only you deserve It

Jesus

Only you deserve It

Only you deserve it

Jesus 

Only you deserve it

You've done so much 

For me Jesus oh oh

I can't tell it all

Oh!

You've wiped 

My tears away

Yahweh,

I give you praise

only you deserve It....


Chorus:

Only you deserve it

Jesus 

Only you deserve it 

Call: only you deserve it eee

Resp:

Only you deserve it

Jesus 

Only you deserve it

Call: you've done

Resp:

You've done 

So much for me Jesus

Call: I can't tell it all

Resp:

I can't tell it all

You've wiped               

My tears away

Yahweh...

Call:I give you praise

Resp:

I give you praise  


Call: Only you deserve it

 Resp: only you deserve it

Jesus 

Only you deserve it

Call: great warrior that never lost a battle

Only you deserve it eee

Resp: Only you deserve it 

Jesus 

Only you deserve it

Call: only you deserve it

Resp: Only you deserve it

Jesus 

Only you deserve it

Call you've done

Resp: you've done 

So much for me Jesus

Call: I can't tell it all

Resp:

I can't tell it all 

Call: oh oh oh

Resp: you've wiped my tears away Yahweh

I give you praise


Call: oh........,

Only you deserve it

Resp: Only you deserve it

Call: Thank you for saving me

Resp:only you deserve it

Jesus 

Only you deserve it

Call:thank you for your blood

Poured out for me

Only you deserve it

Resp: only you deserve it Call: Jesus

Resp: Jesus

Only you deserve it

Call: you've done  

Resp: You've done 

So much for me 

Jesus

Call: I can't tell it all

Resp: I can't tell it all

Call: oh,oh, oh

Resp: you've wiped

My tears away

Yahweh

Call: I give you praise

Resp: I give you praise


Special paths


Odoba ogawu o

Ojo achele maki Cha

Anaya e gine 

Kiyamu ene onale

Adone kwoji etita

Lotunwa ojima

Enedabuwe?


Ojimjim

Oko kimachopko

Igelekpe

Agudeme oo..

Agwokpo kimagejubi

Iduyala kiyaralu 

Yogwu gogwu

Enedabuwe?

Uwe kelule eju oyimini

Kafu bibi agbejubanema


Ogbagbadao

Eneneke nwa edabawe goke?

Ogbagbadao

Alicheba ojima we keko bolama

Yadi monu abejo ta?

Agabaidu enebejo ke?


Imokuwe kefo....

Ichonwu oyimini pkipa pkerumeji,

Adimoku chona

Kwo.!!


Alapaooo

Uwe ke nedo keyi efuna

 Nadenwuje..

Eh ehi

Ene dabo ojo yita?

Uwe keyi otogbo una,

Ewu nadala

Afu bibi du rarinyo

Teki yeni ma donwu okpakachi

Yeli igbejubanema

Teki yeni madonwu 

Afu Alijenu

I eli irofayola

Agaba yidumioooBridge:.


When you speak

Demons fall and tremble ooooo

When you speak

Lightnings appear

Huhuhu

When you speak

When you speak

Demons must obey you..

And when you show ooo

And darkness disappear


Call: When you speak ....

Response: when you speak

Call:   When you speak,when you speak

Response: Demons fall and tremble

Call:  oh...Demons will  tremble Ooo

Resp: when you speak eee


Call: Lightnings must appear,must appear

Resp: Lightnings appear

Call: when you speak

Resp: When you speak eee

Demons must obey eh eh

Call: When you show

Resp: when you show ooo

Call: Darkness disappear

Res

Resp: Darkness disappear.


All: when you speak eee

Add lip: tongues

Demons fall and tremble

When you speak

Lightnings appear

When you speak 

Demons must obey eh eh

Call when you show

Res: when you show oooo

Darkness disappear.


(Chant)


Huuuuuu ,hu

When you speak 

When you speak

Demons, demons will obey

You eh eh

When you speak

When you speak

Sickness, sickness

Will give way

Yes! they will give way

Hosanna

In the highest ooo

Hosanna, hosanna

You're my destiny changer.

At the sound of your voice

Demons tremble and fall ooo

They will fall they will fall

Even Cancer will bow to you uuu

Hallelujah, Hallelujah

Hallelujah to the king of glory

To the king of glory

You are a mighty God, mighty mighty, mighty  God ooo

All power,all power

Is in your hands ooo

Ogawolu,

Neki meju Kore 

Eju wun a chubi.

All power,all power belongs to you ooo


Hallelujah, Hallelujah


0 Comments

Advertisement

Type and hit Enter to search

Close